USLUGE KOJE PRUŽAMO

NAŠE USLUGE

Preduzeće GEO-TEST d.o.o. pruža sledeće usluge:

Projektni biro

Projektni biro, čini osnovu privrednog društva i može se pohvaliti dugogodišnjom dobrom praksom i sa više od nekoliko hiljada uspešno realizovanih projekata kako u zemlji tako i u inostranstvu. Usluge koje pruža se mogu razvrstati u nekoliko konceptualnih celina: konsultantske usluge u vezi sa količinom potrebnih istražnih radova, izrada projekta istraživanja, izrada geotehničkih podloga u svrhu studija izvodljivosti i svih ostalih nivoa projektne dokumentacije, kao i nadzor nad izvođenjem.

Istražno bušenje

Posedujemo ručnu sondažnu garnituru za istražno bušenje kao i samohodnu mašinu za bušenje do dubina 50m, opremu za izvođenje opita dinamičke penetracije SPT, DCP opit, opit za određivanje vodopropusnosti tla, kamion za transport, kao i potreban prateći pribor (šipke, sržne cevi, pumpu...)

Stručni nadzor

Stručni nadzor nad izvođenjem iskopa, podtla saobraćajnica, podtla objekata. Posedujemo opremu za određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče, kao i uređaj sa lakim padajućim tegom LFG